Dịch thuật chuyên ngành du lịch, lữ hành

Đến năm 2025, giá trị ngành công nghiệp du lịch và lữ hành toàn cầu ước tính đạt 1,3 tỷ đô la. Dự đoán này thực ra không có gì quá ngạc nhiên. Du lịch tạo ra một mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ ổn định, giúp quốc gia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đồng thời, du lịch cũng giúp cải thiện việc làm cho người dân địa phương và sản xuất của doanh nghiệp tại đất nước đó.